Welkom bij FIRST School

Een zorginstelling voor jongeren.

FIRST SCHOOL

First school

FIRST School biedt programma’s en ondersteuning voor jongeren, zowel individueel als groepsgericht. De individuele ondersteuning betreft jongeren die tijdelijk niet aan regulier onderwijs deel kunnen nemen. Groepsgericht bestaat het aanbod uit een onderwijsmodule voor scholen binnen het PO en VO. Deze module kent een fysiek mentale aanpak waarin jongeren leren instinct, intuïtie en intellect te onderscheiden en op de juiste wijze in te zetten.

Voor wie

FIRST School is met name geschikt voor jongeren waarbij het volgende van toepassing is:

 • Intensieve aandacht jongeren tussen de 12 en 18 jaar.
 • Jongeren met problemen of achterstand met betrekking tot gedrag, executie, zelfvertrouwen, complexe sociale omgeving, ADHD, ADD, ODD, Autisme spectrum,etc.
 • Onderwijs mijdende jongeren of jongeren met onderwijsuitval (tijdelijk/permanent).

Met name geschikt voor jongeren waarbij School/Onderwijs handelingsverlegen is.

Jongeren 18 plus:

 • Maatwerk trainingen ter verbetering en ontwikkeling van specifiek noodzakelijke persoonlijke deelgebieden ten behoeve van opleiding en/of werk.

Kenmerken

 • FIRST gebaseerde benadering van jongeren, intensief en positief.
 • 1 op 1 schoolhulp/onderwijs met sport/creatief pedagogisch karakter.
 • Maatwerk aansluitend op de beleving van de jongere.
 • Handvatten biedend en persoonlijke grip.
 • Optimaal pedagogisch klimaat door afwisseling van cognitieve, mentale, fysieke en/of creatieve training.
 • No Nonsens aanpak, sensitief directief, structuur, discipline.
 • Ontwikkelen van fysiek-mentale weerbaarheid.
 • Werkend in een prikkel arme omgeving, rustig, stabiel, ademen, ontwikkeling.

FIRST GRIP; Een fysiek mentale training voor en met jongeren

FIRST Grip is een fysiek mentale training voor jongeren om meer grip te krijgen op hun eigen gevoel en gedrag. Doel is het verlagen van spanning en verhogen van weerbaarheid. Jongeren leren balans te vinden en onderscheid te maken tussen instinctief, intuïtief en intellectueel handelen. Er wordt op sportieve en creatieve wijze aan verschillende thema’s gewerkt.

FIRST GRIP is maatwerk, iedere jongere krijgt individuele coaching op persoonlijke leerdoelen. De training is daarom af te stemmen op zowel externaliserend als op internaliserend gedrag. In de trainingen wordt veel aandacht besteed aan spanningsregulatie van de jongere. De inzet is dat de jongere beter wordt in een aantal sociale en emotionele vaardigheden. Hierdoor komt hij of zij sterker en prettiger in het leven te staan.

Leerdoelen

Naast de individuele leerdoelen van de jongere, zijn er een aantal (algemene) sociale vaardigheden essentieel om op een prettige manier met anderen om te kunnen gaan. FIRST Grip gebruikt bewegen als middel om te komen tot de verschillende leerdoelen.

De leerdoelen die wij als uitgangspunt gebruiken zijn:

 • gevolgen van gedrag beter gaan inschatten
 • positieve assertiviteit ontwikkelen
 • vergroten van gewetensvorming
 • Opkomen voor jezelf zonder anderen te benadelen
 • Leren jezelf op waarde te schatten en anderen in hun waarde te laten

Vragen waar vanuit we werken

 • Wat is jouw rol thuis ?
 • Wat betekenen vrienden voor jou ?
 • Hoe ga je om met mensen uit andere buurten, steden of landen ?
 • Wat moet je weten en wat wil je leren ?
 • Zit je lekker in je vel en doe je iets aan beweging ?
 • Vrije tijd op een leuke manier invullen, hoe doe je dat ?
 • Hoe ga je om met tegenslagen en hoe krabbel je weer op ?
 • Hoe denk je over meisjes of over jongens ?
 • Als andere mensen de baas zijn hoe ga ik daar mee om ?

Werkwijze

Voor wie:

 • Jongeren die door hun gedrag lastig mee komen in de maatschappij.
 • Jongeren met agressie problemen
 • Timide jongeren of jongeren die niet voor zichzelf op kunnen komen

Plaatsing procedure

 • Aanmelding via CJG, School, Leerplicht, Zorgcoordinator, huisarts
 • Intake gesprek waarin doelstellingen worden geformuleerd en een plan van aanpak wordt gemaakt.
 • Start training
 • Tussentijdse- en eind evaluatie

Testimonials